boat

أنت أغلى من كنوز الدني أنت أغلى من روحي أنت الماضي والحاضر والمستقبل أنت أملي اللي مخلاني عيش أنت روحي وياريت ما تخلي روحي تروح عمار

العربية

Unknown User

October 29th 2015, 4:49 pm
0 comments
Write a comment
boat