boat

لُآ تٌعطُيَ آلُبْدِآيَآتٌ آلُجٍميَلُةّ آہميَةّ گبْيَرةّ فَہيَ مہمآ گآنْتٌ جٍميَلُةّ لُنْ تٌبْقﮯ علُﮯ مآ ہيَ علُيَہ! (ۆتٌڏگر آنْ دِۆآم آلُحٍآلُ منْ آلُمحٍآلُ) ۆمنْ يَتٌغيَر علُيَگ ، تٌغيَر علُيَہ

العربية

Unknown User

June 24th 2015, 11:50 pm
0 comments
Write a comment
boat