boat

تعال إغفي على صدري مودع زحمة الإرهاق تعال بخاطري لهفة تزيد فيني إرهاقي تعال وعانق إحساسي مدام إن غرامك فاق سكنت القلب والأعماق إلا قل لي وش الباقي

العربية

Unknown User

February 23rd 2015, 12:17 pm
0 comments
Write a comment
boat