boat

أرجوكِ أن تحترمي صمتي.. إنَّ أقوى أسلحتي هو الصمتْ. هل شعرتِ ببلاغتي عندما أسكت؟ هل شعرتِ بروعة الأشياء التي أقولها؟ عندما لا أقولُ شيئاً..حبيبك صدام رحال

العربية

Unknown User

June 24th 2016, 9:02 pm

العين تعشق صورتك .. والقلب بيجرى فيه دمك وكل ما اسمع صوتك .. شفايفى تقول بحبك

العربية

Unknown User

June 24th 2016, 2:21 pm

استحلفك مهما المسافه تبعدك تبقى معاي تبقى مثل غيمة فرح تحضن شقاي

العربية

4All

June 5th 2016, 3:35 am

ما من شيئ احببته جدا الا وابكاني يوما ....

العربية

Unknown User

June 1st 2016, 2:35 pm

اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضيء قلبه بنور حبك ضيئا لا ينطفئ وارزقه رزقا دائما لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك آميـــــــن

العربية

Unknown User

May 27th 2016, 5:03 pm

رسمت صورتك في قلبي واسمك علي لساني يارب نفضل سواااا ومحدش ينسااااااا التاني

العربية

Unknown User

May 17th 2016, 3:12 pm

مالك نصيب في دنيتي ومالي نصيب في دنيتك خلني اعيش بحسرتي وانت تهنى بدنيتك

العربية

Unknown User

May 17th 2016, 6:24 am

اّمّيّرّتّيّ .. بّعّدّ أنّ عّلّمّتّ.. أنّ اّلّأزّهّاّرّ تّسّرّقّ رّاّئّحّةّ عّطّرّكّ وّأنّ اّلّكّرّوّاّنّ يّتّغّنّىّ بّصّوّتّــــــــكّ وّأنّ اّلّفّرّاّشّاّتّ تّسّتّعّيّرّ رّشّــــاّقّتّكّ وّأنّ اّلّشّمّسّ تُّـنّيّرّ بّإشّــــــــرّاّقّتّكّ وّأنّ اّلّهّوّاّء يُّغّاّزّلّ نّسّمّـــــــــــاّتّكّ وّأنّ اّلّاّرّّضّ تُّدّاّعّبّ خّطّــــــوّاّتّكّ وّأنّ اّلّبّحّرّ تُّهّيّجّ اّمّوّاّجّهّ بّسّمّــاّتّكّ فّلّاّ عّجّبّ أنّ تّسّلّبّيّ قّلّبّيّ مّنّ حّيّثّ لّاّ حّوّلّ وّلّاّ قّوّةّ مّنّـــيّ وّأنّ تّشّغّلّيّ تّفّكّــيّرّيّ وّتّأسّــرّيّ رّوّحّيّ وّتّحّتّــلّيّ وّجّـــدّاّنّيّ فّبّعّدّ أنّ عّلّمّتّ كّلّ هّذاّ .. حّقّاًّ لّاّ عّجّــبّ فّيّ ذلّكّ ..!! اّمّيّرّتّيّ اّنّتّىّ مّنّ اّشّعّلّتّ بّكّيّاّنّىّ اّلّحّبّ وّاّنّاّرّتّ ّضّيّاّء هّذاّ اّلّقّلّبّ لّيّسّ لّكّىّ مّثّيّلّ فّاّنّتّىّ مّنّ نّبّتّ اّصّيّلّ فّاّنّتّىّ تّهّتّمّىّ بّمّنّ تّحّبّىّ وّتّشّفّىّ اّلّعّلّيّلّ تّهّمّسّىّ لّىّ اّجّمّلّ اّلّهّمّسّاّتّ وّاّعّيّشّ مّعّكّىّ اّجّمّلّ اّلّاّوّقّاّتّ وّبّعّشّقّهّاّ يّزّدّاّدّ قّلّبّىّ دّقّاّتّ فّاّنّتّىّ مّنّ اّصّبّتّىّ قّلّبّىّ بّسّهّاّمّكّ وّاّصّبّتّىّ اّلّعّيّنّ بّنّظّرّاّتّكّ اّيّاّ اّنّثّىّ مّنّ حّبّهّاّ اّسّقّتّنّىّ اّيّاّ اّنّثّىّ مّنّ عّمّرّهّاّ اّعّطّتّنّىّ يّاّ مّنّ اّنّاّرّتّ اّيّاّمّىّ وّمّحّتّ اّحّزّاّنّىّ ...

العربية

Unknown User

May 17th 2016, 2:53 am

الحب مش كلمة وخلاص بتتقال لما نحب ام الحب فهو احساسك بمن يحبك اجمل احساس فى الكون هو الحب عندما يكون حبيبك صادق معك فى حبه لك ♡بحبك وبموت فيك يا عمرى الفات والجاى♡♡♡♡♡♡♡♡

العربية

4All

May 16th 2016, 4:02 pm

 ئـلـبـي مـآ بـدو يـنـهـي إيـآمـو مـعـگ .. عـمـري مـآ بـدو يـبـئـى بـلاگ .. أنـت عـنـدي وسـطـگ مـش مـمـكـن تـعـرفـوا .. أعـلـى درجـة مـن الـحـب مـش رح تـفـهـمـوا .. حـتـى و مـعـي بـشـعـر أنـآ مـش مـع حـدآ .. أنـت أنـآ و حـآلـي مـش مـمـكـن زعـلـوا .. ضـلـگ هـون .. نـسـيـنـي كـل جـروح الـكـون .. مـآ فـيـي بـعـدگ .. حـيـآتـي حـدگ مـيـة لـون😍😘 مـش رح حـب غـيـرگ انـت رح تـبـئـى ئـلـي .. مـن غـيـرگ مـا بـتـسـوى الـدنـيـي .. مـا تـتـحـدآنـي أنـت مـش ئـآدر تـنـسـآنـي .. عـطـيـتـگ حـيـآتـي كـلا .. غـرئـت بـ حـنـآنـي .. بـغـآر مـن الـهـوآ لـ أنـگ عـم تـتـنـفـسـوا .. مـن كـل شـي حـدگ .. مـن كـل شـي بـتـلـبـسـوا .. ضـلـگ هـون .. نـسـيـنـي كـل جـروح الـكـون .. مـآ فـيـي بـعـدگ .. حـيـآتـي حـدگ مـيـة لـون😍😘...

العربية

4All

May 16th 2016, 4:02 pm
boat